E: Korad Swedbox Hang Over

U: Andilla's Supported By Millneth's

Födda: 2005-06-18

Millneth's Eto'o

Millneth's Edú
HD: A, Knä: UA
MH: Beskr. avbryter

Millneth's Emerson
HD: A, Knä: UA
MH: med godkänt skott

Millneth's Escobar

Millneth's Ella Fitzgerald
MH: med godkänt skott