A-kullen   född  2001-01-06 boxer

B-kullen   född  2002-04-09 boxer

C-kullen   född  2004-07-15 boxer

D-kullen   född  2004-07-18 boxer

E-kullen   född  2005-06-18 boxer

F-kullen   född  2007-10-15 boxer

G-kullen   född 2008-10-08 boxer

H-kullen   född 2010-03-18 whippet

I-kullen    född 2012-06-06 boxer 

J-kullen    född 2014-07-19 boxer